Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De exploitatiezetel van 4ADOGZ is gevestigd in de Kruiskerkestraat 19 te 8755 Ruiselede in België. Voor alle rechtverhoudingen tussen de kopers en bezoekers van onze internetsite gelden de onderstaande bepalingen, met uitsluiting van de bepalingen van de koper of de bezoeker zelf, tenzij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk een andere sluitende overeenkomst wordt afgesproken.

Er is geen minimum bestelbedrag. 4ADOGZ behoudt zich het recht voor de bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat 4ADOGZ uw bestelling in behandeling heeft genomen.

U gaat een koopovereenkomst aan zodra u uw bestelling bevestigd heeft in het laatste venster van de bestelprocedure. 4ADOGZ behoudt zich het recht voor om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of specifieke klanten te weigeren. In dit geval zal 4ADOGZ de klant hiervan op de hoogte stellen. Ook indien 4ADOGZ niet in staat is de bestelling uit te voeren (bv als een artikel niet voorradig is), laat hij dit aan de koper weten. 4ADOGZ dient in dergelijk geval geen schadevergoeding te betalen.

4ADOGZ doet er alles aan om het door u gekozen artikel te leveren. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. In dit geval zal 4ADOGZ u zo snel mogelijk informeren en kan u beslissen uw bestelling te annuleren. 4ADOGZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Door te bestellen bij 4ADOGZ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. De
voorwaarden kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. 4ADOGZ is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden op de website.

De algemene verkoopvoorwaarden zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij 4ADOGZ koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot www.4ADOGZ.be stemt u in met deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe de bepalingen en de voorwaarden na te leven. De voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten met 4ADOGZ. Er kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenkomst met 4ADOGZ. Zowel de klant als 4ADOGZ erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

2. Aanbod

Alle producten die door 4ADOGZ aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief Belgische BTW. 4ADOGZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. De artikelen op onze website zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen heeft, kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Alsook kunnen de weergegeven kleuren tussen de artikelen
onderling verschillen doordat de foto’s van verschillende origine zijn. Kijk dus steeds de productinformatie na en aarzel niet ons te contacteren bij twijfel.

Bestellingen kunnen via de site, via een mailtje of per telefoon besteld worden.
Bestelling is ook mogelijk op onze beursstanden.

3. Betalingsmodaliteiten

U kan betalen per overschrijving of cash bij afhaling / levering.
Als u voor betaling via overschrijving heeft gekozen kunt u het bedrag overmaken op naam van:
4ADOGZ – Kruiskerkestraat 19 – 8755 Ruiselede – België
Belfius: 068-2464109-45
KBC: 738-0256131-73

Opmerking:
Vermeld steeds de overeengekomen vermelding bij uw overschrijving.

Voor buitenlandse klanten is het belangrijk om de onderstaande IBAN en BIC (Swift) code te vermelden op de internationale overschrijvingsdocumenten.
IBAN: BE44 0682 4641 0945
BIC: GKCCBEBB
Of
IBAN: BE27 7380 2561 3173
BIC: KREDBEBB

Het is aan te raden bij betaling van uit het buitenland de onderstaande optie aan te klikken: “gedeelde kosten”, zo is de internationale overschrijving normaal gezien gratis.

De bestellingen worden pas verzonden als de betaling volledig afgerond is. Hou er rekening mee dat bij verzending er nog portkosten bijkomen. Hiervoor contacteren wij u na ontvangst van uw bestelling.

Voor specifieke afspraken omtrent betaling nemen wij schriftelijk (per email) contact met u op.

De betaling moet binnen de 7 werkdagen op onze rekening geboekt staan. Indien dit niet het geval is, zullen wij de bestelling intrekken en uit ons systeem verwijderen.

4. Prijs

Alle prijzen op onze website zijn consumentenprijzen in Euro. Deze zijn inclusief Belgische BTW. De prijzen zijn exclusief kosten voor vervoer, verzending, verzekering, handling en wettelijke bijdragen.

4ADOGZ is niet aansprakelijk voor typ- en andere fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. In dit uitzonderlijke geval, zal de prijs aangepast worden, maar behoudt de koper zich het recht voor om bij het vernemen van de correcte prijs af te zien van zijn aankoop.

Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, dan betaalt hij zelf de eventuele invoerrechten.

Prijzen kunnen zonder opgaaf van redenen aangepast worden. Vaak komt dit vanwege prijswijzigingen van onze leveranciers. Doet dit geval zich voor, zal de prijs aangepast worden maar heeft de koper het recht om bij het vernemen van de correcte prijs, van zijn aankoop af te zien.

Alle goederen blijven eigendom van 4ADOGZ tot de betaling van de bestelling voldaan is.

5. Levering

4ADOGZ bezorgt uw bestelling door geheel West-Europa. Uitzondering hierop zijn de artikelen uit de rubriek ‘Favoriet Agility Equipment’ (agility-toestellen), die leveren wij door geheel België en Noord-Frankrijk. Indien u levering wenst in andere landen, kan u ons steeds contacteren. Wij wijzen u dan door naar onze collega van het desbetreffende land.

Plaats en wijze van levering:

De plaats van levering is deze die u doorgaf op uw bestelling.

De levering kan gebeuren op 3 verschillende manieren.

  • Je kan kiezen om je aankoop door B-Post te laten bezorgen.
    Bent u niet thuis op het ogenblik van levering door B-Post, dan kan het pakket daarna nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt.
  • Indien u andere vervoerswensen heeft (bv: via koerier), komen die extra kosten voor uw rekening.
  • Je kan ook kiezen voor levering aan huis. Voorwaarden qua prijs worden verder gespecifieerd. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
  • Als derde mogelijkheid kan je de goederen zelf komen afhalen. Dit kan na afspraak op ons adres Kruiskerkestraat 19 – 8755 Ruiselede of op één van onze beursstanden.

Leveringstermijn:

Voor de agility-toestellen hanteren wij een maximum leveringstermijn van 6 weken, tenzij de gevraagde goederen niet in stock zijn bij onze leverancier. U wordt hiervan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan indien gewenst uw bestelling nog annuleren.

Voor de andere producten hanteren wij een leveringstermijn van ongeveer 10 werkdagen vanaf de betaling van de bestelling. De klant krijgt een email wanneer de bestelling verstuurd wordt.

Indien de producten niet voorradig zijn, kan de leveringstermijn uitlopen. De klant wordt hiervan verwittigd. Indien de producten na 3 weken nog niet verzonden zijn, heeft u het recht uw bestelling te annuleren.

Leveringskosten:

De verzendingskosten worden u doorgegeven via mail bij bevestiging van bestelling. Indien u niet akkoord gaat met de verzendingskosten , bent u steeds vrij uw bestelling te annuleren. Dit doet u door onze mail te beantwoorden.

De verzendingskosten worden berekend aan het kilopost-tarief van B-Post als de goederen verzonden worden.

Indien u levering aan huis van ons persoonlijk wenst (voor bijvoorbeeld grote artikelen zoals de agility-toestellen) , rekenen wij een bijdrage in onze transportkosten van 0,30 Euro (exclusief BTW) per kilometer (enkele reis). Het minimum bedrag dat wij aanrekenen voor de leveringskosten als bijdrage in de transportkosten is 10,00 Euro. Bij een bedrag vanaf 1 000,00 Euro leveren wij gratis in België.

Deze kosten blijven te betalen zelfs indien u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt.

Bij de levering ontvangt u tevens een aankoopfactuur, die ook geldig is als garantiebewijs.

Risico:

De goederen reizen in uw opdracht, en voor uw rekening en risico ingeval van verzending via De Post. Daardoor is 4ADOGZ niet verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten. Op verzoek kunt u uw bestelling aangetekend laten versturen, tegen meerprijs. De maximale schadevergoeding waartoe 4ADOGZ gehouden kan zijn, bedraagt 500,00 Euro.
Voor de leveringen door onszelf gedaan , gaat het risico over op het moment van uitladen van de goederen.

Onvolledige levering of gebrek aan levering:

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit 10 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

Niet conforme levering:

Wanneer een product niet naar wens is, kunt u dit, na dit aan ons te hebben gemeld via info@4ADOGZ.be, gefrankeerd binnen de 10 dagen aan ons retour sturen. Ongefrankeerde pakketten die retour komen, nemen wij niet aan.

6. Verzakingsrecht

U heeft de mogelijkheid om gedurende 7 werkdagen vanaf de ontvangstdatum te verzaken aan uw aankoop, conform de Belgische consumentenwetgeving. De goederen dienen in de oorspronkelijke verpakking (ongeopend en ongebruikt) teruggestuurd worden binnen de 3 werkdagen na deze kennisgeving.

De terugzendingskosten zijn ten laste van de klant tenzij 4ADOGZ een volledig verkeerde zending toestuurde.

Indien de klant andere goederen in de plaats wil, zal de klant het verschil in prijs plus leveringskosten via overschrijving dienen over te maken op onze rekening. De nieuwe goederen zullen verstuurd worden van zodra de betaling ontvangen werd.
4ADOGZ is verplicht beschadigde of reeds gebruikte artikelen te weigeren. De artikelen dienen te worden verzonden aan: 4ADOGZ, Kruiskerkestraat 19, 8755 Ruiselede, België.

7. Privacy

4ADOGZ respecteert de privacy van de koper in overeenstemming met de wet van 8/12/1992.

4ADOGZ neemt de door de bezoeker doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De bezoeker / koper heeft het recht ze te raadplegen, te corrigeren of te laten schrappen. 4ADOGZ zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden. De gegevens die u invult op deze site worden beveiligd opgeslagen. Alleen 4ADOGZ heeft hier toegang toe. De toegang tot de gegevens is noodzakelijk om bestellingen af te handelen.

8. Gebruik van de site

Alle gegevens op deze site kunnen door de bezoeker enkel voor persoonlijk gebruik
opgenomen worden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, verdeeld of
vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke toestemming van 4ADOGZ. De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze site.

9. Aansprakelijkheid

4ADOGZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van uw huisdier ten gevolge van het eventuele gebruik van producten.

4ADOGZ is niet aansprakelijk voor de eventuele slechte kwaliteit van producten.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen kan u ons contacteren per email op het volgende adres: info@4ADOGZ.be of telefonisch op 051/697 692 of 0499/33 42 66.

11. Betwisting

In geval van betwisting zal de klant zich bij voorkeur tot 4ADOGZ wenden met tot doel een minnelijke oplossing te bekomen. Bij ontstentenis zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van 4ADOGZ bevoegd.

12. Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing.